Vad är straffet för bedrägeri?

Vad är det för straff för bedrägeri om beloppet ca 4000kr?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att veta vilket straff som kan bli aktuellt vid ett bedrägeribrott används brottsbalken (BrB). Det finns tre olika grader av brottet: bedrägeri av normalgraden, ringa bedrägeri och grovt bedrägeri. Beroende på vilken av dessa som är aktuell kommer straffet skilja sig åt. I svaret kommer det redogöras för ringa bedrägeri och bedrägeri av normalgraden utifrån det belopp som har angetts i din fråga. 

Bedrägeri av normalgraden 

För ett bedrägeri av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år, enligt 9 kap. 1 § BrB

Ringa bedrägeri 

För ett ringa bedrägeri kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 9 kap. 2 § BrB

Andra omständigheter 

Det måste i varje enskilt fall göras en bedömning av omständigheterna, till exempel finns något som talar för att brottet är ringa,  gärningspersonens ålder, om personen tidigare är dömd för brott etc. Vilket straff det blir beror således på hur omständigheterna i din situation ser ut. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning, 

Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”