Vad är straffet för bedrägeri?

FRÅGA
Hej, jag har blivit misstänkt för bedrägeri. Vad kan jag få för straff om jag är ostraffad sen tidigare. Jag har anmält dom som påstår att jag gjort det.
SVAR

Hej

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag gå igenom aktuella bestämmelser i brottsbalken (BrB) om straffet för bedrägeri. Utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall kommer jag endast gå igenom straffet för bedrägeri (om man döms för brottet det vill säga).

Det finns olika grader av bedrägeri; ringa, grov och sedan bedrägeri (som är normalgraden av begräderi,). Vid bedrägeri av normalgraden, dömes gärningsmannen till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Om man inte sedan tidigare är dömd för brott, kan det få betydelse vid straffvärdebestämningen, men det går inte att säga i ditt fall hur domstolen kommer att döma om ärendet tas upp till domstol. Däremot kan det få betydelse vid bedömningen om personen tidigare är ostraffad (29 kap. 1 § BrB).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (414)
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?
2021-01-05 Vilket brott kan bli aktuellt om du har blivit lurad på pengar och har du rätt att stämma personen?
2020-12-31 Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (88087)