Vad är straffet för bedrägeri?

FRÅGA
Hej, jag har blivit misstänkt för bedrägeri. Vad kan jag få för straff om jag är ostraffad sen tidigare. Jag har anmält dom som påstår att jag gjort det.
SVAR

Hej

Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag gå igenom aktuella bestämmelser i brottsbalken (BrB) om straffet för bedrägeri. Utan att veta mer om omständigheterna i ditt fall kommer jag endast gå igenom straffet för bedrägeri (om man döms för brottet det vill säga).

Det finns olika grader av bedrägeri; ringa, grov och sedan bedrägeri (som är normalgraden av begräderi,). Vid bedrägeri av normalgraden, dömes gärningsmannen till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Om man inte sedan tidigare är dömd för brott, kan det få betydelse vid straffvärdebestämningen, men det går inte att säga i ditt fall hur domstolen kommer att döma om ärendet tas upp till domstol. Däremot kan det få betydelse vid bedömningen om personen tidigare är ostraffad (29 kap. 1 § BrB).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (387)
2020-09-16 Lurad på pengar via Instagram
2020-09-12 Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?
2020-09-05 Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar
2020-09-01 Är det brottsligt att sälja någon annans saker?

Alla besvarade frågor (84294)