FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/08/2022

Vad är straffet för att köra vattenskoter utan körkort?

En vän till mig har kört vattenskoter utan körkort. Han skulle provköra den inför ett ev köp. Han blev stoppad av kustbevakning och har nu fått 30 dagsböter a 450:- är det verkligen rimligt? Jag läser att köra bil utan körkort kan ge 1500:- eller 30 dagsböter, hur kan det anses allvarligare att köra vattenskoter. Lagen var dessutom så ny så han visste inte om den. Hamnar han i belastningsregistret och kan det påverka ev säkerhetsprövning inför en ny tjänst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utredning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om 30 dagsböter à 450 kr är rimligt för att ha kört vattenskoter utan körkort, samt om man hamnar i belastningsregistret på grund av detta och om det kan påverka eventuell säkerhetsprövning inför en ny tjänst.

Tillämplig lag för situationen är lagen om förarbevis för vattenskoter, brottsbalken (BrB) och lagen om belastningsregister

Att köra vattenskoter utan körkort

Från och med 1 maj 2022 är det olagligt att köra vattenskoter utan att ha ett förarbevis för vattenskoter (3 § lagen om förarbevis för vattenskoter). Man är även skyldig att ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig identitetshandling ombord på vattenskotern (6 § lagen om förarbevis för vattenskoter).

Den som avsiktligen kör en vattenskoter utan att vara berättigad till detta (exempelvis inte har körkort för det) döms till dagsböter (27 § lagen om förarbevis för vattenskoter).

Du nämner att personen inte visste om lagen då den är så pass ny. Som regel är det ingen ursäkt för att inte straffas, att man inte kände till lagen. Men det finns en bestämmelse om ansvarsfrihetsgrund (straffrättsvillfarelse) som säger att man kan frias från ansvar på grund av omedvetenhet, men då krävs det att fel ska ha förekommit vid kungörandet av den straffrättsliga bestämmelsen eller att gärningen var “uppenbart ursäktlig” (24 kap. 9 § BrB). Detta är rekvisit som är ganska strikta och därmed blir bestämmelsen sällan tillämplig, så det är förmodligen av denna anledning som det i denna situation inte har spelat någon roll ifall din vän visste om lagen eller inte.

Är 30 dagsböter à 450 kr rimligt?

Enligt lag är det kustbevakningen eller polisen som har rätt att stoppa en vattenskoter för att kontrollera att föraren har rätt att framföra den (21 § lagen om förarbevis för vattenskoter). Sen är det åklagaren som utfärdar boten. Det går tyvärr inte att säga vad praxis är för dagsböter vid olovligt förande av vattenskoter, dels för att lagen är så ny att det inte finns så mycket praxis. Men framförallt på grund av att bötesbeloppet bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska situation. Antalet böter bestäms efter hur allvarligt brottet är och till ett antal av minst 30 stycken och högst 150 st (25 kap. 2 § BrB). Men hur stort beloppet på varje bot är bestäms efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försöjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § andra stycket BrB).

Hamnar man i belastningsregistret?

Det är straffet av brottet man begått som avgör om och hur länge belastningen finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Enligt 17 § första stycket 9 punkten lagen om belastningsregister, gallras böter 5 år efter beslutet av strafföreläggandet.

Påverkar detta en säkerhetsprövning inför en ny tjänst?

Med säkerhetsprövning tolkar jag det som att du menar en sådan säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet (exempelvis genom anställning). Hur säkerhetsprövningen går till beror på vilken säkerhetsklass anställningen tillhör, men innehåller oftast en säkerhetsprövningsintervju, uppgifter om betyg, intyg etc och registerkontroll. En registerkontroll innebär att Säkerhetspolisen kontrollerar personen mot bland annat belastnings- och misstankeregistret. Så vad jag kan läsa mig till, skulle körning av vattenskoter utan körkort leda till en belastning i belastningsregistret och kan därmed komma att påverka en eventuell säkerhetsprövning beroende på om det görs en registerkontroll. Mer om säkerhetsprövning kan du läsa om på Säkerhetspolisens hemsida.

Sammanfattning

Att köra vattenskoter utan körkort är sen 1 maj 2022 olagligt och den som gör detta döms till dagsböter. Huruvida beloppet på de dagsböter din vän har fått är rimliga eller inte, kan jag ej svara på, då detta beror på personens ekonomiska förhållanden. Att din vän inte visste om lagen för att den var så pass ny, räddar inte personen från ansvar då kraven om ansvarsfrihetsgrund i sådant här fall är ganska strikta och bestämmelsen tillämpas sällan.

Angående belastningsregistret så är det straffet som avgör hur länge brottet är registrerat i registret. I detta fall med böter så ska belastningen enligt lag gallras efter 5 år. Och när det kommer till säkerhetsprövning kan den påverkas av att personen har en belastning i registret, då det under en registerkontroll görs kontroll mot bland annat belastningsregistret. 

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare