FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort30/07/2018

Vad är straffet för att köra lastbil utan bevis om yrkesförarkompetens?

vad blir påföljden om man kör tung lastbil yrkesmässigt utan ykb

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om yrkesförarbevis finns i lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Straffet för att utföra gods- eller persontransporter utan sådant bevis är böter (11 kap. 1 § första stycket).

Efter att jag gått igenom flertalet rättsfall kan konstateras att bötesbeloppet varierar i de domar som utfärdats. Det finns heller inget rättsfall från högre instans som sätter praxis för vad bötesbeloppet bör vara. De böter jag funnit har varierat från 4.000 kr (se t.ex. Vänersborgs tingsrätt mål nr B 662-17) till dagsböter om 30-50 st. i vissa fall (Helsingborgs tingsrätt mål nr B 6183-17 och Hässleholms tingsrätt mål nr B 207-17).

Svaret på din fråga är att påföljden för att köra tung lastbil yrkesmässigt utan YKB är böter. Böterna kan dock variera i det enskilda fallet, från penningböter om 4.000 kr upp till 50 dagsböter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare