Vad är skillnaden på överlåtelse och överföring?

2020-01-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är det skillnad på överlåta och överföra i juridiken?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

I mitt svar kommer jag redogöra för de två olika begreppen; överlåtelse och överföra/överföring och skillnaden mellan dessa samt ge exempel på när de olika begreppen - inom juridiken kan komma att aktualiseras.

Begreppet överlåtelse inom juridiken innebär att det sker en övergång av äganderätt. Ett exempel är överlåtelse av aktier. Övergången av äganderätt kan ske genom tre olika former: gåva, försäljning eller byte.

Begreppet överföra inom juridiken innebär däremot att man överför något eller någon (en resurs av något slag) från en punkt till en annan punkt. Ett exempel är överföring mellan aktiebolag inom samma koncern, även kallat koncernbidrag. Vid koncernbidrag sker en överföring av resurser (vanligen pengar) till ett annat bolag i samma koncern, i syfte att utjämna resultaten mellan bolagen.

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan begreppen följande: överföring avser att man för över medel till en annan. Ett typfall är att man överför pengar från ett konto till ett annat, dvs. banköverföring som kan ske på grund av försäljning, eller byte, i utbyte mot något annat.

Medan överlåtelse i stället gäller övergång av en äganderätt på ett objekt. Ett ytterligare typfall är överlåtelse av en fastighet genom gåva. Vilket inte är särskilt ovanligt vid arv - genom att testamente upprättas som föreskriver att en viss namngiven person ska få ärva efter arvlåtaren. Om personen till exempel ägde en fastighet och sedan avlider, har personen som enligt testamentet skulle ärva, även rätt till fastigheten (förutsatt att den inte vill ha fastigheten, eller säljer den så att säga). Där och då sker en övergång av äganderätten i form av gåva. Dock kan överlåtelse som tidigare nämnts ske genom försäljning eller byte.

Skillnaden mellan överföring och överlåtelse är att det överlåtelse innebär att äganderätten går från en person till en annan person. Medan överföring i stället innebär ett en överföring av en resurs går från en punkt till en annan punkt utan att ägarbyte nödvändigtvis ägt rum.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1177)
2020-09-30 Får jag ta körkort om jag innehavt cannabis?
2020-09-30 Lawline svarar inte på skoluppgifter
2020-09-29 Kontaktperson enligt LSS som inte fullgör sina uppgifter
2020-09-28 Kan Kriminalvården undanhålla brev från en person som sitter i fängelse?

Alla besvarade frågor (84634)