Vad är skillnaden på en ställningsfullmakt och en ställföreträdare?

2018-11-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
<p>&lt;p&gt;Vad är skillnaden på en ställningsfullmakt och en ställföreträdare?&lt;/p&gt;</p>
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ställningsfullmakt regleras i (2 kap. 10§ andra stycket, avtalslagen). Det innebär att en person som är anställd och befinner sig i tjänst har en behörighet att företa vissa rättshandlingar i enlighet med sedvänja.

Med andra ord så betyder det att en anställd kan vidta vissa rättsliga åtgärder per automatik, beroende på vad som är vanligt i just den branschen, utan att behöva fråga sin arbetsgivare om fullmakt.

Exempelvis, kan kunder ta för givet att en person som anställd i en klädbutik har fullmakt av arbetsgivaren att sälja kläder, eftersom branschen går ut på att kläder ska säljas. Om en kund däremot går in i en klädbutik och vill köpa inredningen som inte är till salu, behöver den anställde diskutera frågan med sin arbetsgivare, eftersom det typiskt sett inte är vanligt att sälja inredning i en klädbutik.

Innebörden av en ställföreträdare regleras i (10 kap. 2§ rättegångsbalken). En ställföreträdare är en person som företräder en annan person, och för dennes talan i domstol, om personen i fråga inte kan föra sin talan själv. Anledningen till varför en person inte kan föra sin egen talan och behöver en ställföreträdare är bland annat om personen är omyndig (under 18 år) eller har en särskild psykisk sjukdom.

Exempelvis, vid en vårdnadstvist där barn är inblandade, brukar förmyndaren (förälder eller vårdnadshavare) agera som ställföreträdare å barnets räkning.

Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?
2019-03-18 Har jag som maka rätt att bestämma var min man ska begravas?

Alla besvarade frågor (66900)