FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/03/2017

Vad är skillnaden på den kritiska tidpunkten och bodelningstillfället?

Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan kom in till tingsrätten, den s.k. kritiska tidpunkten, gällande vilka tillgångar respektive skulder som fanns och ska räknas in.

Har läst nu att det är värdet på tillgångar (fastighet och enskild firma) respektive skulder vid bodelningstillfället som gäller. Vilket är den rätta beräkningen?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den kritiska tidpunkten är avgörande för vilka tillgångar och skulder som ska finnas med i bodelningen. Bodelningstillfället är avgörande för vilket värde dessa tillgångar och skulder (som fanns vid den kritiska tidpunkten) ska tas upp till i bodelningen. De båda tidpunkterna tar alltså sikte på olika saker - vilka tillgångar/skulder och vilket värde.

Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de KeiserRådgivare