Vad är skillnaden mellan urkundsförfalskning och missbruk av urkund?

2019-04-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! jag undrar vad skillnaden är mellan urkundsförfalskning och missbruk av urkund.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Urkundsförfalskning är när obehörig skriver eller anger annan persons namn eller på annat sätt framställer falsk urkund om detta innebär fara ur bevishänseende, dvs att det innebär fara för förväxling med äkta urkund (14 kap. 1 § brottsbalken).

Missbruk av urkund är när man använder annans personliga urkund för att utge sig för någon man inte är. Det kan även vara att man låter annan använda en personlig urkund (15 kap. 12 § brottsbalken).

Detta är alltså två olika brott där urkundsförfalskning är när man framställer falsk urkund, och där missbruk av urkund är när man använder annans personliga urkund.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2145)
2019-06-16 Får en polis berätta att någon är dömd?
2019-06-15 Kan ett brott preskriberas om åtal har väckts inom preskriptionstiden?
2019-06-11 Preskriptionstid samt belastningsregister efter fängelsestraff
2019-06-11 Kontaka Lawline

Alla besvarade frågor (69954)