Vad är skillnaden mellan straffrätt, civilrätt och offentlig rätt?

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan- Straffrätt- Civilrätt- Offentligrätt ?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Man brukar dela in juridiken i civilrätt respektive offentlig rätt.

Civilrätt

Civilrätt är den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra så kallade privata rättssubjekt (det vill säga privata aktörer). Civilrätt är alltså de regler som gäller privatpersoners och/eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.

Offentlig rätt

Offentlig rätt är den del av juridiken som reglerar statens roll gentemot folket. Alltså regleras grundlagarna och reglerna om statsskicket samt rättsregler om myndigheters och kommuners verksamhet av den offentliga rätten.Den offentliga rätten omfattar statsrätten, straffrätten och förvaltningsrätten.

Straffrätt

Straffrätten är en del av den offentliga rätten. Straffrätten reglerar brott och deras påföljder. Straffrätten behandlar sådant som staten vill förhindra exempelvis olika typer av brott.

Sammanfattning

Skillnaden är därför att civilrätten reglera privata förhållanden medans den offentliga rätten och straffrätten berör förhållandet mellan staten och folket.

Hoppas du fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att återkomma om du skulle ha fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91249)