Vad är skillnaden mellan skuldsanering och utmätning?

Vad är skillnaden mellan skuldsanering och utmätning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen. Skuldsanering innebär att en gäldenär (dvs. den som har en skuld till någon annan) helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § skuldsaneringslagen). För att skuldsanering ska beviljas en enskild krävs det att olika villkor är uppfyllda (se 5-10 §§ skuldsaneringslagen). Alltså behöver den skuldsatta ansöka och beviljas skuldsanering för att det kunna bli möjligt.

Rent i praktiken går en skuldsaneringen till på det sätt att den enskilde får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med borgenärerna (de som den enskilde har skulder till) om ett belopp för den enskilde att betala tillbaka. Denne betalar då av enligt planen det som rimligen kan avvaras från försörjningen.

För mer information om skuldsanering hänvisar jag till kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/kanintebetalaskuldsanering.html

Utmätning regleras i utsökningsbalken (UB). Utmätning innebär att kronofogden beslutar om att en skuldsatt persons egendom ska tas om hand för att betala tillbaka en skuld. Den vanligaste utmätningsformen är utmätning av lönen.

Även här hänvisar jag till mer information om utmätning på kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Utmatning2.html

Vänligen,

Melina TrydegårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo