​Vad är skillnaden mellan skadegörelse och grov skadegörelse?

2019-12-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vari består skillnaden mellan skadegörelse och grov skadegörelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att utgå ifrån brottsbalkens bestämmelser (BrB), eftersom det är där regleringen om skadegörelse och grov skadegörelse finns.

Skillnaden mellan skadegörelse och grov skadegörelse:

För att en person skall begå brottet skadegörelse så måste hen förstöra eller skada egendom som tillhör någon annan (12 kap. 1 § BrB).

När det istället handlar om grov skadegörelse är det en gärning som är av allvarligare karaktär. Vid en bedömning om skadegörelsen är av en grov art tas det hänsyn till om det varit risk för någons liv eller hälsa. Drabbar skadan en sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse rör det sig också om grov skadegörelse. Slutligen är en gärning som varit av särskild hänsynslös art eller annars är synnerligen kännbar även något som omfattas av grov skadegörelse (12 kap. 3 § BrB).

Slutsats:

På så sätt är skillnaden mellan de olika klassificeringarna att den grova skadegörelsen är en mer omfattande handling där ett större värde är inblandat (ett liv, stort ekonomisk eller kulturellt värde etc.). Medan en skadegörelse istället är ett mindre brott där den skada som skapats inte kan anses omfatta ett lika stort värde.

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att skillnaden mellan begreppen har blivit klarare. Har du fler funderingar eller frågor så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline.

God Jul!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (16)
2020-12-17 Vad kan jag få för straff för drograttfylleri?
2020-08-02 privat eller offentlig försvarare och vilken påföljd för misshandel och olaga hot?
2019-12-17 ​Vad är skillnaden mellan skadegörelse och grov skadegörelse?
2019-02-14 Bidragsbrott

Alla besvarade frågor (88463)