Vad är skillnaden mellan olaga hot och övergrepp i rättssak, och vada kan straffet bli?

2020-10-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejMin styvson 51 år har hotat mig via sms med hot om jag anmäler honom till polisen så ska han söka upp mig och mina barn och barnbar o.sticka kniv i hjärtat på dom.Jag han inte gå till polisen och anmäla det förrän två dagar senare.Då hade min styvson tidigare eller samtidigt som han hotade mig ringt in till 112 12och sagt att han skulle sätta kniven i hjärtat på mig och mina barn o. barnbarn.Så när jag väl en vecka efter anmälan får brev från polisen står anmälan som över tramp i rättssakvad jag förstår är det grövre brott o. går före den anmälan jag gjort om hot.Undrar vad kan straffet bli, och om det blir någe straff?Undrar Jag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som med hot om våld, eller genom annan gärning, angriper annan för att hindra denne att göra en anmälan hos polisen, kan dömas för övergrepp i rättssak till fängelse högst fyra år (17 kap. 10§ brottsbalken). I ditt fall har din styvson hotat dig, dina barn och barnbarn till livet, alltså hot om våld, om du anmäler honom till polisen. Detta utgör alltså brottet övergrepp i rättssak. Det stämmer som du säger att detta brott anses vara allvarligare än ett olaga hot, som innebär att någon hotar annan med brottslig gärning som är ägnat att hos annan väcka allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet och liv. Detta ger böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 5§ brottsbalken).

Anledningen till att polisen har rubricerat upp det är alltså för att hotet hänförs till att förhindra dig från att polisanmäla honom, och detta anses allvarliga än ett hot utan detta.

Övergrepp i rättssak är ett så kallat artbrott, vilket innebär att lagstiftaren har sagt att det är ett brott som är särskilt allvarlig och ska i stor utsträckning ge fängelsestraff. Huruvida gärningspersonen kommer bli dömd, kan endast tid och domaren avgöra. Men jag kan väl konstatera att om hotet skett på SMS, låter det som att bevisläget är bra för dig. Det är annars svårt att bevisa hoten.

Brottet ger oftast fängelse, men kan även ge villkorlig dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst om det finns ett behandlingsbehov eller liknande, och personen inte är dömd sedan tidigare. Om man ser till brottsstatistiken för 2019 dömdes 105 personer av 247 till fängelse, 34 personer till skyddstillsyn och 27 personer till villkorlig dom (resterande var lägre siffror av andra påföljder). Det innebär att fängelse är den absolut vanligaste påföljden, men skyddstillsyn förekommer också en del.

Jag kan dock inte med någon säkerhet sia om huruvida han kommer bli dömd, eller vad han kommer bli dömd till, utan det får rättegången avgöra.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2604)
2021-05-11 Kan jag få en prick i registret utan att en polisanmälan har gjorts?
2021-05-09 Skattebrott och brott mot utlänningslagen, vad gäller?
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?

Alla besvarade frågor (92184)