Vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?

2019-11-28 i Adoption
FRÅGA
vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få en familj. Det är också en möjlighet för ensamstående och föräldrar som inte själva kan få barn. Adoption innebär att personen/personerna som adopterar blir barnets förälder/föräldrar och därmed också vårdnadshavare för barnet (4 kap. 21 § FB).

För att ett barn ska få adopteras måste adoptionen anses vara lämplig (4 kap. 2 § FB). Ansökan om adoption görs hos tingsrätten (4 kap. 11 – 12 § FB).

Överflyttning av vårdnad

Regler om vårdnad finns i 6 kap. FB. Överflyttning av vårdnad innebär att det sker en förändring kring vem/vilka som är barnets vårdnadshavare. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad, så kan föräldrarna ansöka om att få gemensam vårdnad för barnet (6 kap. 4 § FB). Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden, så kan den föräldern ansöka om det (6 kap. 5 § FB). Det kan till exempel vara om föräldrarna har gemensam vårdnad, men den ena föräldern vill ha ensam vårdnad. Det kan också vara om någon av föräldrarna har ensam vårdnad, men den andre föräldern vill ha ensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om vårdnaden (6 kap. 6 § FB).

Överflyttning av vårdnaden kan alltså ske på följande sätt:

1.En förälder har ensam vårdnad. Båda föräldrarna ansöker om gemensam vårdnad. 2.Föräldrarna har gemensam vårdnad. En förälder ansöker om att få ensam vårdnad. 3.En förälder har ensam vårdnad. Den andre föräldern ansöker om att få ensam vårdnad. 4.Föräldrarna avtalar om vårdnaden.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81795)