FrågaFAMILJERÄTTAdoption28/11/2019

Vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?

vad är skillnaden mellan en adoption och en vårdnadsöverflyttning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption

Regler om adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få en familj. Det är också en möjlighet för ensamstående och föräldrar som inte själva kan få barn. Adoption innebär att personen/personerna som adopterar blir barnets förälder/föräldrar och därmed också vårdnadshavare för barnet (4 kap. 21 § FB).

För att ett barn ska få adopteras måste adoptionen anses vara lämplig (4 kap. 2 § FB). Ansökan om adoption görs hos tingsrätten (4 kap. 11 – 12 § FB).

Överflyttning av vårdnad

Regler om vårdnad finns i 6 kap. FB. Överflyttning av vårdnad innebär att det sker en förändring kring vem/vilka som är barnets vårdnadshavare. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad, så kan föräldrarna ansöka om att få gemensam vårdnad för barnet (6 kap. 4 § FB). Om någon av föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden, så kan den föräldern ansöka om det (6 kap. 5 § FB). Det kan till exempel vara om föräldrarna har gemensam vårdnad, men den ena föräldern vill ha ensam vårdnad. Det kan också vara om någon av föräldrarna har ensam vårdnad, men den andre föräldern vill ha ensam vårdnad. Föräldrarna kan också avtala om vårdnaden (6 kap. 6 § FB).

Överflyttning av vårdnaden kan alltså ske på följande sätt:

1.En förälder har ensam vårdnad. Båda föräldrarna ansöker om gemensam vårdnad. 2.Föräldrarna har gemensam vårdnad. En förälder ansöker om att få ensam vårdnad. 3.En förälder har ensam vårdnad. Den andre föräldern ansöker om att få ensam vårdnad. 4.Föräldrarna avtalar om vårdnaden.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob OsmoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000