FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt04/02/2023

Vad är skillnaden mellan brotten missbruk av urkund och olovlig identitetsanvändning?

Vad är skillnaden mellan missbruk av urkund och olovlig identitetsanvändning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar kommer jag redogöra för de mest centrala villkoren av båda brotten och för skillnaden mellan brotten.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar vad brotten missbruk av urkundoch olovlig identitetsanvändning omfattar.

Vad innebär brottet missbruk av urkund

Brottet missbruk av urkund innebär att någon uppsåtligen missbrukar pass, betyg, identitetshandling eller en annan sådan för enskild person utställd urkund såsom gällande för sig eller annan person eller lämnar ut en sådan urkund för att missbrukas på det sättet (15:12 BrB). Ett missbruk ska förstås som att man utger sig själv eller annan för att vara den för vilken urkunden är utställd. För att brottet ska vara begånget krävs dessutom att fara i bevishänseende föreligger. Med fara i bevishänseende menas att det är sannolikt att en förväxling kan ske, dvs. att användandet av urkunden har varit ägnat att föranleda förväxling och att en sådan risk är sannolik och möjlig.

Vad innebär brottet olovlig identitetsanvändning

Här består den brottsliga gärningen i att gärningsmannen uppsåtligen och olovligen använder en annan persons identitetsuppgifter för att utge sig för att vara personen i fråga (4:6 b BrB). För att få använda en annan persons identitetsuppgifter krävs ett samtycke från den personen, och har man fått ett samtycke kan en person inte dömas för brottet. Med identitetsuppgifter menar man uppgifter som kan användas för att identifiera en person, såsom namn, personnummer, adress, födelsetid eller liknande. Alla fysiska personer skyddas av kriminaliseringen, även barn. Juridiska personer, såsom aktiebolag eller föreningar, skyddas inte av regeln. Slutligen måste användningen av en annan persons identitetsuppgifter också ha gett upphov till skada eller olägenhet, annars är användningen inte straffbar. Med skada menas ekonomisk förlust och med olägenhet menas påtagligt obehag eller nackdel för brottsoffret, såsom att skriva extrema åsikter i kommentarsfält på sociala medier.

Vad är skillnaden mellan brotten?

År 2016 infördes brottet olovlig identitetsanvändning. Generellt gäller att användningen av en annan persons identitetsuppgifter ofta innebär att sanningsbrott enligt 15 kap. BrB begås. Brotten som dock anges i 15 kap. BrB utgör brott mot allmänheten och skyddar därför inte direkt den person vars identitet utnyttjas. Brottet olovlig identitetsanvändning ger därför den drabbade personen en bättre möjlighet att ta tillvara sin rätt. Men som du ser kan båda brotten överlappa med varandra och då uppstår brottskonkurrens, dvs. frågan om gärningsmannen ska dömas för båda brotten eller dömas för ett av dem. Till skillnad mot brottet missbruk av urkund får en åklagare åtala en gärningsman bara om målsäganden anger brottet olovlig identitetsanvändningtill åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt (4:11 BrB). En sådan begränsning för åklagaren finns inte angående brottet missbruk av urkund, dvs. målsäganden behöver inte ange brottet till åtal för att åklagaren ska kunna åtala gärningsmannen.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Brotten skiljer sig åt på det sätt att med missbruk av urkund missbrukar gärningsmannen en urkund för att utge sig för att vara den för vilken urkunden är utställd, medan olovlig identitetsanvändningföreligger när en gärningsman olovligen använder en annan persons identitetsuppgifter. Vidare skyddar brottet missbruk av urkund inte brottsoffret på samma sätt som brottet olovlig identitetsanvändning gör. Slutligen kräver brottet olovlig identitetsanvändning inte heller att gärningsmannen använder brottsoffrets urkund.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”