Vad är skillnaden mellan avsiktsuppsåt och likgiltigtuppsåt?

2019-11-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad är skillnaden mellan avsiktsuppsåt och likgiltigtuppsåt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avsiktsuppsåt innebär att gärningspersonen utför gärningen med avsikt att åstadkomma följden. Gärningspersonen har som avsikt att viss följd ska ske, därför genomförs gärningen. Som exempel på avsiktsuppsåt kan man säga att A skjuter B för att A vill att B ska dö.

Likgiltighetsuppsåt är den lägsta formen av uppsåt inom svensk rätt. Likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen inser att det finns en risk för att hens handlande kommer orsaka viss effekt, men gärningspersonen förhåller sig likgiltig till risken att effekten inträffar. Gärningspersonen måste ha misstänkt att viss följd ska uppkomma men ändå välja att genomföra gärningen.

Avsiktsuppsåt är allvarligare än likgiltighetsuppsåt. Med avsiktsuppsåt utför gärningspersonen en gärning för att åstadkomma viss följd medan likgiltighetsuppsåt innebär att gärningspersonen är medveten om risken för viss följd men förhåller sig likgiltig till att följden inträffar. Bedömningen vilket uppsåt gärningspersonen haft måste göras från fall till fall där man tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2400)
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

Alla besvarade frågor (82718)