FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis20/06/2021

Vad är skillnaden mellan att polisen omhändertar och beslagtar ett vapen?

Vad är skillnaden mellan att polisen "omhändertar" ett vapen eller "tar det i beslag". Det verkar vara en skillnad på de två begreppen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till rättegångsbalken (RB) och vapenlagen.

Skillnaden mellan att polisen omhändertar och tar vapen i beslag

Det stämmer som du skriver att det skiljer sig mellan situationer då polisen kan omhänderta ett vapen och då de tar ett vapen i beslag.

Polisen kan omhänderta ett vapen då det finns en risk att vapnet missbrukas, eller då det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer återkallas, och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen). Ett omhändertagande av vapen kan till exempel ske då personen som innehar tillståndet har avlidit och vapnet således inte längre ska användas. Omhändertagande kan också ske då en person gjort sig skyldig till brott och det är sannolikt att detta innebär att personen är olämplig att inneha vapen. I ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011:84 III) omhändertogs en mans vapen eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri. Vapen kan även omhändertas om innehavaren till exempel blivit omhändertagen enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer mm. vid upprepade tillfällen under en kort period. Det handlar helt enkelt om situationer då innehavaren av vapnen inte är lämplig att inneha dem.

Polisen kan ta vapen i beslag då de skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott (27 kap. 1 § RB). Det enda tillfället då ett vapen kan tas i beslag är då en förundersökning pågår och vapnet på något sätt är kopplat till det som förundersökningen ska utreda.

Skillnaden mellan omhändertagande och beslag är alltså att omhändertagande görs med hänsyn till omständigheter kring innehavarens lämplighet att inneha vapen, och beslag görs då vapnet har koppling till ett brott som utreds.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”