FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB31/05/2022

Vad är skadeståndsgiltigt vid krock och vad gäller angående olaga hot?

Om en person blockerar den smala vägen jag försöker köra på i syfte att stoppa mig, får jag långsamt köra vidare så han kan flytta på sig? Jag kände mig hotad då denna man tidigare har hotat mig med våld. Körde i cirka 5-10km/h. Begick jag något brott? Han slog även sönder min vindruta när jag ”körde på” honom, kan jag få skadestånd eller liknande får detta?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din första fråga så har du kört långsamt på en liten blockerad väg och undrar om det skulle tänkas vara olagligt. Det är inte en olaglig handling såvida du inte har brutit mot någon trafikregel eller nöden krävde att du anpassade din hastighet.

Till din andra fråga angående om du kan få skadestånd för både hot samt skada på din bil: 

- En person som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta den skadan, 2kap 1§ skadeståndslagen (SkL). 

- Om du har blivit hotad av en person kan den bli dömd enl. 4kap 5§ brottsbalken (BrB). Det finns dock krav på hur den hotade personen ska uppfattat hotet, såsom att den måste känna allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. Även om man inte inser allvaret i hotet kan det röra sig om olaga hot. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 


Tom JendbroRådgivare