Vad är särskilda skäl för varning istället för körkortsåterkallelse vid rattfylleri?

2017-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Vid rattfylleri av mildare grad så kommer trafikverket att ha möjlighet att ge en varning istället för att dra körkortet. För att det ska kunna ske så ska särskilda skäl finnas. Kan ni ge flera exempel på vad som anses vara särskilda skäl?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att en varning i vissa situationer kan delas ut istället för att körkortet återkallas framgår av Körkortslagen 5 kap. 9 §. Vid rattfylleri kan detta endast bli aktuellt när alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. Det framgår av samma paragraf att särskilda skäl ska föreligga för att påföljden för personen endast ska stanna vid en varning.

Det framgår inte av lagtexten vad sådana särskilda skäl kan vara. Om man tittar i förarbetena till körkortslagen så framgår det att lagstiftaren har tänkt sig att de särskilda skälen antingen kan handla om körkortshavarens personliga förhållanden och dennes behov av körkort eller omständigheterna vid själva händelsen.

När man bedömer omständigheterna vid händelsen så tittar man på den konkreta trafikfaran genom att bedöma hur trafikförhållandena såg ut på platsen.

Med personliga förhållanden så menar man främst tidigare skötsamhet i trafiken samt hur länge personen har haft körkort. Personens behov av körkort kan också beaktas. Om personen behöver körkort för att behålla sitt arbete eller för att försörja sig själv och sin familj så kan detta beaktas. Det kan också beaktas om lång tid har gått mellan händelsen och återkallandet av körkortet.

När det gäller rattfylleri så tittar man också specifikt på personens alkoholkoncentration vid händelsen. Vid lägre nivåer av alkoholkoncentration, och då särskilt nivåer på högst 0,15 miligram per liter i utandningsluften eller 0,3 promille i blodet, så ska man vara återhållsam med att återkalla körkort.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?