Vad är romansbedrägeri och vilka rättsliga följder kan det få?

Vad krävs för att någon ska åtalas för så kallad romansbedrägeri (eller sol och vårare) och vilket straff kan det ge? Kan det räknas som romansbedrägeri fastän det finns ett skuldebrev? Alltså där personen som är skyldig pengar inte betalar tillbaka när det är bestämt eller ens bekräftar skulden utan håller sig undan Kronofogden. Och där personen gått in i (kärleks)relationen enbart för pengarnas skull och även stulit personliga saker samt haft andra partners samtidigt. Är detta så kallad romansbedrägeri eller vad menas med detta begrepp juridiskt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer försöka svara på dina frågor så utförligt det går utifrån din beskrivning. Längst ner finns en sammanfattning och råd.

Sol-och-vår inom juridiken

Så kallat sol—och-vårande är ett vardagligt ord som används för att beskriva en situation när någon inleder kärleksrelationer med andra personer med syfte att få ekonomiska fördelar på olika sätt. Varken sol-och-vår eller romansbedrägeri är juridiska begrepp och det är inte heller brottsligt att inleda relationer på grund av att man vill få ekonomiska fördelar i sig. Att någon har flera partners samtidigt är inte heller någonting som kan leda till juridiska påföljder. Med det sagt kan det förekomma handlingar inom ramen för en sån här relation som kan vara brottsliga.

Stöld och bedrägeribrott

I brottsbalken (BrB) hittar du bestämmelser om vad som anses vara brott. Att utan lov ta saker från andra för att behålla det själv utgör stöld (BrB 8 kap. 1 §). Beroende på värdet av det som stulits kan stölden vara ringa, grov eller av normalgraden, vilket påverkar straffet. Straffet kan vara allt från böter till upp till 6 års fängelse i de mest extrema fallen. Personliga saker i hemmet brukar normalt inte ha ett så högt värde att det kan leda till ett så högt straff.

Bedrägeri innebär att man lurar någon att göra eller avstå från att göra något som denne annars hade gjort annorlunda och detta leder till ekonomisk vinning för bedragaren samt förlust för den bedragne (BrB 9 kap. 1 §). Exempel på detta kan t. ex. vara att man luras att investera i något eller låna ut pengar på falska grunder, att man skickar ut bluffakturor eller på annat sätt försöker lura nån att betala en skuld som inte finns. En liknande bestämmelse är den om ocker. Ocker begår den som utnyttjar någons trångmål, lättsinne eller beroendeställning vid ett avtal eller en annan rättshandling som t. ex. ett testamente, ett lån eller en gåva (BrB 9 kap. 5 §). Straffet för båda brott går från böter till fängelse i upp till 2 år när brotten är av normalgraden. Beroende av vad som faktiskt händer inom ramen för den typ av relation du beskriver kan någon av de här brotten vara aktuella, men det beror helt på vad som hänt i det enskilda fallet.

Lån & testamenten

Om någon har lånat pengar och det finns ett skuldebrev som anger på vilka villkor lånet ska betalas tillbaka har man så klart rätt att få pengarna tillbaka enligt avtalet i sig. Har man lurats till att ingå avtalet kan det röra sig om ett brott enligt reglerna ovan. Det låter som att man redan har tagit skulden till Kronofogden i situationen du beskriver. Skulle omständigheterna kring lånet inte göra att det rör sig om brott kan man fortsätta kräva pengarna med hjälp av Kronofogden.

I vissa fall har personer som inlett den här typen av relation blivit övertalade att skriva ett testamente till förmån för sol-och-våraren. Ibland kan såna testamenten vara ogiltiga om bedragaren utnyttjat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (Ärvdabalken 13 kap. 3 §).

Sammanfattning

Att inleda en relation för att få ekonomiska fördelar och att ha flera relationer samtidigt är inte förbjudet i sig. Ibland kan det däremot röra sig om brott i enskilda fall om lån, gåvor, testamenten and andra rättshandlingar om den utsattas oförstånd utnyttjas, om personen luras eller tvingas till handlingen. I såna fall kan den utsatta få ersättning för sina förluster och förövaren kan få böter eller fängelse som straff.

Ett problem i såna här situationer är dels att man inte gör sig skyldig till brott bara på grund av att man inleder relationer för ekonomisk vinning, utan man måste uppfylla kriterierna för bedrägeri, stöld, ocker mm i varje situation. Dessutom är det ofta väldigt svårt att bevisa brott i såna här situationer.

Det går alltid att anmäla till polisen om du anser att det har skett ett eller flera brott. Om du funderar över giltigheten hos olika avtal som ingåtts inom ramen för relationen (lån, gåvor, testamenten m.m.) kan du dessutom kontakta en jurist för att få vidare rådgivning. Lawlines jurister bokar du tid med här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”