Vad är rimligt arvode för en boutredningsman?

Hej!

Är det rimligt att en advokat håller på med en bouppteckning i månader och ska ha 103.000 kr i betalt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att kortfattat gå igenom vad som gäller angående bouppteckning. Därefter kommer jag att försöka besvara hur mycket en boutredningsman ska få i arvode för utförd bouppteckning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller angående bouppteckning?

När en person dör ska de efterlevande förvalta dödsboet och göra en bouppteckning. När bodelningen är klar och den avlidnes skulder har betalats kan arvskifte ske, det vill säga arvet kan delas upp.

Om dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna ska dödsbodelägarna vara överens om vilka åtgärder som ska vidtas. Ibland går inte detta, exempelvis om dödsboet är väldigt omfattande eller om dödsbodelägarna har svårt att komma överens.

I sådana fall kan en boutredningsman ansvara för boutredningen, och jag antar att frågan berör en sådan situation.

Hur mycket ska en boutredningsman få betalt för att ha gjort bouppteckningen?

Boutredningsmannen har rätt att ta ut en skälig ersättning för sitt arbete ur dödsboets tillgångar. Om tillgångarna inte täcker kostnaderna ska den eller de som ansökt om boutredningsman betala det som återstår, se 19 kap 19 § 2 st Ärvdabalken (här).

Det framgår inte i lagtexten vad skäligt arvode innebär, så det är svårt att säga generellt hur mycket en boutredningsman ska få betalt. Detta avgörs från situation till situation. Vad som dock ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som detta tagit samt den skicklighet som arbetet genomförts.

103.000 kronor är en stor summa pengar, men eftersom det inte framgår hur omfattande boutredningen var eller hur mycket advokaten har jobbat är det svårt att svara på om det är en rimlig ersättning.

Vad du kan göra nu

Det är tingsrätten som utser en boutredningsman, så en möjlighet är att du kontaktar tingsrätten och frågar om de anser att detta är en rimlig ersättning för boutredningsmannens arbete.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000