Vad är rekvisiten för förtal och vad krävs för att kunna anmäla det till polisen?

Hej, När min 13-åriga styvdotter som bor tillsammans med sin mamma och mig inte fått den i vårt tycke orimliga totala "friheten" som hon önskar har hon i samtal med sin biologiska pappa och hans släkt samt med ungdomsenheten på socialtjänsten anklagat mig för sexuellt ofredande. Påståendet har dokumenterats i en utredningsrapport från ungdomsenheten som föräldrarna tagit del av. Det finns stora meningsskiljaktigheter mellan de biologiska föräldrarna kring uppfostran och den biologiska pappan använder henne som ett verktyg för att ställa till det för mamman och mig. Ingen polisanmälan har dock gjorts. Flickan har även tidigare ljugit om att ex-vis blivit våldtagen av flera män i flera timmar som hon senare erkänt att hon har ljugit om. Såväl skolpersonal som psykologen hon träffat känner till att hon kan hitta på saker för att få uppmärksamhet och för att få sin vilja igenom, men i och med den här grova anklagelsen anser jag att gränsen är nådd och jag funderar på att polisanmäla henne för förtal alt. förolämpning. Kan jag göra en polisanmälan fast hon inte har polisanmält mig för det påstådda brottet (eller någonting annat för den delen) utan endast berättat för andra inkl. socialtjänsten?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån den bakgrundsinformation du angivit tolkar jag det som att frågan rör när förtal och förolämpning aktualiseras och om det krävs att personen ska ha polisanmält den beskyllde för det den hävdar, för att utgöra brottet förtal. Jag ska nedan redogöra för vad som gäller för att förtal ska ha begåtts och vilka rekvisit (krav) bestämmelsen stadgar. 

Förtal

Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning har gjort sig skyldig till förtal (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken, BrB). Om personen har varit skyldig att lämna uppgiften eller med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och personen kan visa att uppgiften var sann eller har annan skälig grund för den går däremot fri från ansvar (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Som kommentar till lagen framgår det att påstående om är så pass bestämt att dess sanningshalt kan prövas är att betrakta som uppgift. Gällande att utpeka någon som brottslig eller klandervärd för andras missaktning ska det vara fråga om ett allvarligare brott. En vanligare formulering för detta är att utge uppgift som är nedsättande för den beskylldes ”goda namn och rykte”. Brottet förtal kan vara begånget oavsett om uppgiften om den beskyllde var sann eller inte. Gärningspersonen måste även ha uppsåt till förtalet vilket innebär att det ska ha varit gärningspersonens syfte att lämna ut uppgiften ägnad till att utsätta den utpekade för andras missaktning. 

Förolämpning 

Om inte förtal kan aktualiseras kan förolämpning ha skett om någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Gärningspersonen måste även ha uppsåt till detta genom att ha för avsikt eller vara likgiltig inför att förolämpningen innebär en kränkning. 

Ditt fall

I ditt fall har din styvdotter påstått att du har begått sexuellt ofredande (mot henne antar jag då det inte framgår specifikt i din fråga). Det är att peka ut någon som brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt och något som enligt min mening kan anses som nedsättande om ditt namn och rykte. Som jag ovan har skrivit krävs det inte att påståendet ska vara sant, vilket innebär att det inte krävs att hon innan har polisanmält dig för att du sedan ska kunna polisanmäla henne för förtal. Du kan alltså polisanmäla hennes gärning utan att hon innan har polisanmält dig. Huruvida om det är förtal eller förolämpning är sedan upp till polisen att utreda och vidare till åklagaren att bedöma om åtal kan väckas, om omständigheterna i ditt fall kan anses uppfylla rekvisiten i lagen, samt att din styvdotter ska ha haft uppsåt till att begå brottet. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”