Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

2021-01-29 i Preskription
FRÅGA
Hej min fråga gäller skadestånd, brottet begicks 2010 domen kom 2015, skadestånds kravet 2018 från kronofogden, skadeståndet är till skatteverket, blir det preskriberat efter 10 år från det brottet begicks? för nu är det 10år sen, mvh K
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår det att du vill ha reda på vad preskriptionstiden för skadestånd är. Vill poängtera att det är skillnad på skattefordringar och faktiskt skadestånd. Svaret på frågan angående skadestånd återfinns i Preskriptionslagen (PreskL), där den allmänna preskriptionstiden är tio år, 2 § PreskL. Preskriptionstiden för skattefordringar är fem år, 2 § Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Huvudregeln är dock att en fordran på skadestånd preskriberas tio år efter dess tillkomst. Fordran uppstår i samband med den skadegörande handlingen och det är från den dagen preskriptionstiden räknas. Preskriptionen kan däremot avbrytas genom att några av kriterierna i 5 § PreskL uppfylls. Om det är fallet löper en ny preskriptionstid på 10 år, 6 § PreskL.

Mot bakgrund av att kronofogden kom med ett krav på betalning år 2018 är det att likställa med att du som gäldenär får ett skriftligt krav eller en erinran om fordringen från borgenären. Då fordran uppstod år 2010 har skadeståndet vid denna tid inte preskriberats, och en ny preskriptionstid löper därmed till år 2028.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor eller någon annan fundering rörande frågan är du mer än välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,


Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (605)
2021-10-25 När preskriberas ett skadestånd, och hur driver jag in det?
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar

Alla besvarade frågor (96532)