FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/01/2023

Vad är preskriptionstiden för olaga hot respektive grovt olaga hot?

Hej, cirka 2001 och 2004 blev jag mordhotad av en alkoholist utan tänder, dels hotad om att få benen avskurna av av en person som sa "jag kan skära benen av dig". Båda brotten skedde när jag var inlagd som patient på en psykavdelning. Jag kunde inte fly? Varför psykpatient? Jag hade bland annat sexuella övergrepp och våldtäkter i bagaget från 7-19 års ålder, dels att jag när jag var 15 år dödade en man som ville ingå i en sexuell relation. Jag högg honom 1 gång med en kniv i buken. Det brottet dömdes jag för, men aldrig har lagen gett mig någon rättvisa för det jag har varit med om. Det enda som har hänt är att jag fått snacka. Jag undrar över preskriptionstiden är för ett mordhot. Kan du ge mig ett svar? P.S jag vill få ställa frågan gratis och få den skickad till min mejl xxx@outlook.com Jag betalar inte.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar frågor om olaga hot och preskription.

Vad är mordhot?

Mordhot som brott är inte kriminaliserat. Det som i stället gäller är brottet olaga hot. För att någon ska dömas till olaga hot ska hotet rikta sig mot en person (NJA 2020 s. 510) och hotet ska vara ägnat att hos den som hotas framkalla en allvarlig rädsla för egen säkerhet (4:5 BrB). Hotet ska vara allvarligt menat. Det som ska beaktas är hur hotsituationen tedde sig ur den hotades perspektiv, men man tar även hänsyn till andra omständigheter, såsom vem som hotar, hur personen hotar en annan, vad hotet avser med mera. Observera att även om hotet inte leder till att den hotade känner rädsla kan den som hotar fortfarande dömas för olaga hot. Att mordhota en annan är därför en brottslig gärning då den vanligen är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotade. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år (4:5 1 st. BrB).

Kan ett mordhot anses utgöra grovt olaga hot?

Grovt olaga hot straffas med fängelse i lägst nio månader och högst fyra år (4:5 2 st. BrB). För att olaga hot ska anses vara grovt beaktas om hotet har förstärkts med vapen, eller om hotet varit särskilt hänsynslöst eller farligt. Det krävs därför att hotet i betydande grad skiljer sig från normala fall av olaga hot (prop. 1992/93:141 s. 31). Ett mordhot behöver därför inte nödvändigtvis anses som ett grovt olaga hot. Man behöver bedöma alla relevanta omständigheter innan man kan rubricera olaga hot som grovt.

Hur påverkas preskriptionen av om ett olaga hot är av normalgraden eller grovt?

Preskriptionen för olika gärningar varierar beroende på brottet i fråga och straffskalorna i brottet. Exempelvis finns det dock vissa brott som aldrig preskriberas, såsom mord eller dråp (35:2 BrB). I övrigt ser preskriptionstiderna så här ut (35:1 BrB):

- Två år, om brottet ger fängelse i max ett år

- Fem år, om brottet ger fängelse i max två år

- Tio år, om brottet ger fängelse i max åtta år

- Femton år, om brottet ger fängelse på viss tid över åtta år

- Tjugofem år, om brottet ger fängelse på livstid

Eftersom olaga hot ger fängelse i högst ett år blir preskriptionstiden därför två år. För grovt olaga hot som har en straffskala från nio månader till högst fyra år blir preskriptionstiden därmed tio år. Om du exempelvis blev hotat senast år 2004 och om gärningen skulle rubriceras som grov, så har gärningen ännu inte preskriberats.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Mordhot är inte kriminaliserat som brott, utan det är i stället brottet olaga hot som gäller. Att bli mordhotat betyder inte nödvändigtvis per automatik att brottet ska rubriceras som grovt olaga hot. Preskriptionen kommer därför att påverkas om gärningen är av normalgraden eller grov, dvs. två respektive tio år.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo