Vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?

2019-10-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, vad är preskriptionstiden för normal samt grovt bidragsbrott?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott preskriberas när det inte längre går att straffa personen för brottet.

Bidragsbrott av normalgraden har en straffskala på fjorton dagar upp till två års fängelse (2 § bidragsbrottslagen). Det innebär att preskriptionstiden är fem år (35 kap. 1 § brottsbalken).

Grovt bidragsbrott har en straffskala på sex månader upp till fyra års fängelse (3 § bidragsbrottslagen). Preskriptionstiden är således tio år (35 kap. 1 § brottsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2257)
2019-12-13 Hur många personer dömdes för brott 2018?
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?

Alla besvarade frågor (75576)