Vad är preskriptionstiden för konsumentfordringar?

2020-04-19 i Fordringar
FRÅGA
Jag har fått en faktura från folktandvården, som är 5 år gammal, behöver jag betala den?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår att du nyligen fick ett brev hem om att du har en faktura från folktandvården som avser ett besök fem år bakåt i tiden. Jag kommer i mitt svar förklara vad som gäller beträffande fordringar (som är benämningen på rätten en personen som utfört något har rätt att kräva att få betalt för) och preskriptionstiden (den tiden man har rätt att kräva betalt för en prestation man fullgjort).

Bestämmelserna om preskriptionstid regleras i preskriptionslagen (PreskL).

Konsumentfordringar

När det rör sig om näringsidkare som har en fordran mot en konsument så löper preskriptionstiden efter en frist på tre år (2 § andra stycket PreskL). Huvudregeln är annars en tioårig preskriptionstid (2 § första stycket PreskL).

När man utreder om tidsfristen för en fordran i allmänhet har löpt ut eller inte: är utgångspunkten tidpunkten för fordringens uppkomst. För konsumentfordringar är tidpunkten för fordringens uppkomst inte helt sällan tiden för avtalets ingående. I ditt fall torde det vara någon gång under 2015 som var tidpunkten för avtalets ingående och som fakturan du fick nu först år 2020.

Av uppgifterna du lämnat (förutsatt att du handlade i egenskap som privatperson gentemot en näringsidkare). Så har preskriptionstiden på tre år passerat och fordringen är alltså förfallen, med andra ord är du inte skyldig att betala faktura eftersom rätten att kräva betalt (tre år) har passerat.

Man har i praxis även slagit fast att preskriptionstiden på tre år även omfattar tjänster som utförts av ett offentligt organ (NJA 2013 s. 700).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (774)
2021-02-28 Skuldebrev
2021-02-24 När måste ett skuldebrev utan förfallodatum betalas?
2021-02-21 Behöver man ange namn på den nya borgenären vid överlåtelse av enkelt skuldebrev?
2021-02-18 Hur formulerar man ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (89910)