Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

FRÅGA
Hej mitt barnbarn gjorde en anmälan till transportstyrelsen om körkortsinnehav på min man,där hon tar upp hans klädsel,hushållgöromål,städning,hygien,namn på nya människor,m,m detta hände 2018 är det försent att göra en anmälan om förtal eller kränkning?tacksam för ett svar.mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan anmäla ditt barnbarns agerande som förtal eller om preskriptionstiden har löpt ut. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).

Kan jag göra en anmälan om kränkning?

Preskriptionstiden är det som avgör om det är för sent att anmäla ditt barnbarn eller inte. Det brott jag tänker att du syftar på här är förolämpning. Preskriptionstiden för brottet förolämpning är två år, tiden för anmälan har därför gått ut (35 kap. 1 § BrB och 5 kap. 3 § BrB).

Kan jag göra en anmälan om förtal?

För brottet förtal är preskriptionstiden två år och för brottet grovt förtal är preskriptionstiden fem år. Du skriver att ditt barnbarn gjorde detta år 2018, därför är det alltså för sent att anmäla brottet om det klassas som förtal, men inte om det istället klassas som grovt förtal (35 kap. 1 § BrB).

Kan det röra sig om grovt förtal?

Jag vet inte hela situationen men utifrån den information du lämnat till mig har jag svårt att se att det rör sig om grovt förtal. För att det ska vara fråga om ett grovt förtal krävs inledningsvis att rekvisiten för brottet förtal är uppfyllda, och sedan att brottet ska klassas som grovt. Brottet förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, förutsatt att det inte varit försvarligt (5 kap. 1 § BrB). Det krävs att informationen har lämnats till andra, endast till en person eller en mindre krets klassas inte som förtal.

För att brottet sedan ska anses som grovt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll, sättet för lämnandet av uppgiften eller omfattningen av spridningen, eller att handlingen annars var ägnad att medföra allvarlig skada. Det krävs alltså en högre allvarlighetsgrad eller en större spridning (5 kap. 2 § BrB). Min bedömning är även här att grovt förtal inte är aktuellt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?