Vad är preskriptionstiden för en revers?

Min bror har inte betalat en revers till våra föräldrar från när han övertog gården.

Nu är föräldrarna borta och min bror säger att det är preskriberat eftersom det är mer än tio år sedan.

Är det så? Kan man inte behöva betala tillbaka en revers?

Nyfiken på svar

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En revers är samma sak som ett skuldebrev, vilka regleras i skuldebrevslagen. Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld och i skuldebrevet bör det bland annat framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka.

Preskriptionstiden

Det finns lite olika preskriptionstider beroende på vilken skuld det är fråga om men för ett lån till en privatperson är den allmänna preskriptionstiden 10 år, vilket verkar vara den aktuella preskriptionstiden i ditt fall, (2 § Preskriptionslagen). Viktigt att tänka på dock är att det ska ha gått 10 år sedan senaste preskriptionsavbrottet, alltså tiden behöver inte endast räknas från när dina föräldrar utfärdade reversen. Ett preskriptionsavbrott kan t.ex. vara att gäldenären (din bror) betalt av en del av skulden eller att din bror blivit påmind av dina föräldrar vid ett senare tillfälle att han skulle betala av reversen. Om ett preskriptionsavbrott skett ska det gått 10 år från när detta skedd för att reversen ska ha blivit preskriberad.

Om det inte har skett något preskriptionsavbrott eller det det inte går att bevisa att detta har skett, ska reversen anses vara preskriberad och det finns då inte längre en skyldighet för din bror att betala reversen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo