Vad är preskriptionstiden för brott?

2017-03-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, Jag blev för snart 3 år sedan misstänkt för ett dataintrång. Gick på ett sista förhör för 1,5 år sedan. Efter det har jag inte hört något alls från polis eller åklagare. Har jag tolkat det rätt att det nu gått för lång tid och att målet blir preskriberat ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid preskriptionstider av brottmål används brottsbalken (BrB). Att ett brott preskriberas innebär att det gått så pass lång tid att du inte längre kommer kunna straffas för brottet. Denna preskriptionstid varierar beroende på vilket brott man begått, det finns en lista i 35 kap. 1 § BrB.

2 år, för brott som kan ge max ett års fängelse, 5 år, för brott som kan ge max två års fängelse, 10 år, för brott som kan ge max åtta års fängelse, 15 år, för brott som kan ge över åtta års fängelse, 25 år, för brott som kan ge livstid.

För de grövsta brotten, så som mord, dråp, folkmord, terroristbrott etc. finns ingen preskriptionstid.

Preskriptionstiden börjar löpa från och med dagen då du begick brottet, (35 kap. 4§ BrB). Preskriptionstiden kan även ”hävas”, det vill säga, ett preskriptionsavbrott sker. Detta avbrott sker genom att du blir häktad eller åtalad, (35 kap. 1 § BrB). Att bli åtalad innebär att åklagaren skickar in en stämning på dig som misstänkt för brott till domstolen, (45 kap. 1 § BrB).

Dataintrång utgör ett högsta straff på 2 år, (4 kap. 9c § BrB). Det innebär att preskriptionstiden för brotten går ut efter 5 år från dagen då brottet begicks. Om du inte blivit häktad eller åtalad så har inget preskriptionsavbrott skett. Det räcker alltså inte att det gått endast 3 år efter brottet begicks.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Fick du svar på din fråga?