FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt24/09/2023

Vad är preskriptionstiden för barnpornografibrott?

Vad är preskiberingstiden för brottet, att en myndig person har tittat ... och enbart tittat på en barnpornografisida...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inledningsvis måste jag säga att jag inte kan bedöma om ett brott har begåtts, eftersom jag skulle föregå en gedigen utredning av polisen och åklagare, samt jag kan inte heller säga hur en domstol skulle döma.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar preskriptionstider för olika brott.

Vad är preskriptionstiden för brottet barnpornografi?

Inledningsvis ska det sägas att brottet barnpornografi är kriminaliserat och stadgas i 16:10 a BrB. Straffet för barnpornografi är följande:

· I ringa fall: böter eller fängelse i högst sex månader;

· I normalfall: fängelse i högst två år;

· I grova fall: fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Brottet anses vara ringa, om köp och innehav av barnpornografi görs för eget bruk, men om antalet film- och/eller bildmaterial är stort, så bör det istället anses som grovt. Har man tittat en enda gång, så bör det mer ses som ringa barnpornografibrott, men själva bedömningen kan jag inte göra, eftersom jag saknar ett fullständigt underlag. Därför anger jag även preskriptionstiderna mera generellt.

Preskriptionstiderna är följande (35:1 BrB):

· Två år, om straffet är fängelse i högst ett år;

· Fem år, om straffet är fängelse i högst två år;

· Tio år, om straffet är fängelse i högst åtta år;

· Femton år, om straffet är fängelse på viss tid över åtta år; och

· Tjugofem år, om straffet är fängelse på livstid.

Observera att preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begås, men att om gärningsmannen är omyndig, så börjar preskriptionstiden för barnpornografibrott att löpa när hen blir myndig (35:4 BrB).

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande.

· Om det är ett ringa barnpornografibrott, så bortfaller straffet efter att två år har gått sedan brottet begicks.

· Om det är ett normalfall av barnpornografibrott, så bortfaller straffet när fem år har gått sedan brottet begicks.

· Om det är ett grovt fall av barnpornografibrott, så bortfaller straffet först efter att tio år har gått sedan brottet begicks.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”