Vad är preskriptionstiden för att begära ersättning från mitt försäkringsbolag?

Hej!

Jag var i december 2010 med om en olycka och fick ett ärr på halsen som fortfarande syns tydligt. Jag var ett barn då och ingen anmälde ärret till försäkringsbolaget, så jag tänkte nu göra det själv. Jag pratade just med mitt försäkringsbolag och dem säger att man måste anmäla skadan inom tre år. Jag har fått information om att preskriptionstiden vid ersättning för ärr är 10 år?

Jag åkte ambulans till sjukhus, så händelsen finns registrerad. Går det att göra något nu efter att det gått 9 år?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du för nio år sedan var med om en olycka och fick ett är på halsen. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom tre år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Vad säger lagen?

Den aktuella lagstiftningen

Den som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.

Den tidigare lagstiftningen

Den tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen.

Sammanfattning

Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”