Vad är preskriptionstiden för att begära ersättning från mitt försäkringsbolag?

2019-12-05 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag var i december 2010 med om en olycka och fick ett ärr på halsen som fortfarande syns tydligt. Jag var ett barn då och ingen anmälde ärret till försäkringsbolaget, så jag tänkte nu göra det själv. Jag pratade just med mitt försäkringsbolag och dem säger att man måste anmäla skadan inom tre år. Jag har fått information om att preskriptionstiden vid ersättning för ärr är 10 år? Jag åkte ambulans till sjukhus, så händelsen finns registrerad. Går det att göra något nu efter att det gått 9 år?Tack på förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du för nio år sedan var med om en olycka och fick ett är på halsen. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom tre år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Vad säger lagen?

Den aktuella lagstiftningen

Den som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.

Den tidigare lagstiftningen

Den tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen.

Sammanfattning

Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (619)
2022-01-28 Preskription av lån hos CSN
2022-01-24 Preskriptionstid för fordringar mellan två privatpersoner?
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

Alla besvarade frågor (98708)