Vad är preskriptionsavbrott?

2017-09-26 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad preskriptionsavbrott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under vissa omständigheter kan skulder preskriberas efter en viss tid. Detta innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) inte längre har rätt att kräva gäldenären (den som är skyldig något) på skulden (8 § preskriptionslagen). Om borgenären har en fordran på gäldenären får hen alltså inte kräva betalning efter att den har preskriberats. Detsamma gäller inom brottmål där man inte kan bli åtalad eller dömd för brott som har preskriberats.

Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). I vissa fall kan preskriptionstiden vara både kortare och längre, exempelvis om det rör sig om ett konsumentförhållande eller ett skadestånd på grund av brott. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på olika sätt under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas.

Ett preskriptionsavbrott är alltså en handling som förlänger preskriptionstiden. Man kan säga att handlingen avbryter preskriptionen och får den att "starta om" på nytt. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande (5 § preskriptionslagen). Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Så fort preskriptionstiden löpt ut och skulden är preskriberad kan borgenären inte kräva in sin skuld från gäldenären.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Har du några ytterligare frågor får du gärna ställa dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97624)