Vad är parkering?

2016-10-23 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, Parkeringsmål: Kan ett fordon anses vara parkerat och därigenom få en felparkeringsanmärkning om det är upphissat m domkrafter så att inget av hjulen når mark? Ta exempelvis på en kommunal (gatumark) avgiftsplats? Ex. 2 gör det ngn skillnad om däck m fälg är avskruvade?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Ett fordon ska anses vara parkerad om den är uppställd, med eller utan förare, och inte avser uppställning under kortare tid för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. En förare kan inte förväntas ha någon annan uppfattning om vad parkering är än denna definition. Begreppet behandlas i fallet från Högsta domstolen NJA 1981 s. 323 se här och ska anses vara allmängiltig. Fordonet i förevarande fall är varken uppställd för en kortare tid, för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods. Fordonet torde därför anses ha varit parkerad, oavsett om den är upphissad av domkrafter eller avsaknaden av däck. Vid överträdelser av föreskrifter för stannande eller parkering av fordon enligt lagen om felparkeringsavgift (1976:206) är fordonsägaren skyldig att erlägga avgift (felparkeringsavgift), se 1 - 2 §§.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (857)
2021-02-27 Är det tillåtet att frakta skidor på bilens takräcke?
2021-02-27 Får man frakta skidor på bilens takräcke?
2021-02-27 Kan jag köra moped utan körkort?
2021-02-25 Jag bröt mot stopplikten – riskerar jag att förlora mitt körkort?

Alla besvarade frågor (89652)