Vad är paragrafen för solidariskt betalningsansvar?

2017-03-27 i Skuld
FRÅGA
Vad är paragrafen för solidariskt betalningsansvar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln om solidariskt betalningsansvar kommer till uttryck i Skuldebrevslagen 2 § första stycket.

Innebörden av regeln är att den borgenär som har en fordran på flera parter som har en gemensam skuld till denne, kan rikta sitt betalningskrav för hela skulden mot vem som helst av parterna. Borgenären ska alltså inte behöva gå till var och en av parterna för att kräva ut varje andel av skulden. Den part som betalar av hela skulden har en regressrätt mot övriga parter, vilket innebär att denne kan återkräva dem på de andelar av skulden som de är skyldiga att betala.

Gällande gemensamt skadeståndsansvar kommer samma regel till uttryck i Skadeståndslagen 6 kap. 4 §.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?