Vad är påföljder vid framförande av fordon utan registrerings skyllt?

2020-08-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej vad är straff på att köra utan registrerings skyllt? Kan straffet ändras vid upprepning?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av förordning (2019:383) om fordons registrering och användning 3 kap. 5 § framgår det att ett registrerat fordon får bara användas om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning och det enda undantaget till bestämmelsen är att om fordonet används vid färd kortaste lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en provisorisk registreringsskylt.

Bryter man mot detta, det vill säga aktivt struntar i att ha skylten eller ser. Att. Den är borta men inte agerar på det, döms man till böter. Bötesbeloppet varierar beroende på omständigheterna. Enligt Åklagarmyndighetens hemsida kan boten hamna på 2 500 kronor.

Vid upprepade tillfälle kan det vara såna omständigheter där du får en högre bötesbelopp. En annan konsekvens vid upprepade tillfälle kan vara ditt körkort blir återkallat av transportstyrelsen enligt återkallelsepunkt 3 dvs man har gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser inom tvåårsperiod.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1015)
2020-09-30 Rattfylleri - Körkortsingripande - Vad gäller?
2020-09-30 Trafikbrott som innebär att körkort dras in
2020-09-29 Får man ta upp två parkeringsplatser med husbil?
2020-09-29 Drograttfylla vid passiv rökning

Alla besvarade frågor (84577)