Vad är påföljden för smitning från trafikolycka?

2020-02-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag körde på en motorväg i 70 km/h o skulle göra ett filbyte (kör lastbil). Såg inte att det var en bil bredvid (döda-vinkeln). Trodde inte att jag körde in i den så körde vidare. Nu har föraren anmält mig för smitning. Vad kan hända?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka påföljder som gäller om en person blir dömd för smitning från trafikolycka.

Vad räknas som en smitning från trafikolycka?

Begreppet "trafikolycka" omfattar alla sorters olyckas i trafiken. Det är ett lågt krav, och även en så pass "liten" skada som en lackskada är att betrakta om en trafikolycka. Att lämna en olycksplats efter en trafikolycka istället för att medverka till de nödvändiga åtgärder till så stor del som lagen kräver, kan bedömas vara en smitning (5 § i Lag om vissa trafikbrott). Skyldigheten innebär vanligtvis att till exempel stanna vid lämpligt ställer för att kunna prata med varandra. Denna skyldigheten gäller för båda förarna.

För att det ska bedömas som en smitning krävs det också att du som förare har agerat med uppsåt - att du har noterat krocken och därefter avvikit. Även kravet på uppsåt är ett lågt krav.

Vad är påföljderna för smitning från trafikolycka?

Om man döms för smitning från en olycksplats kan påföljden bli böter eller fängelse i upp till sex månader. Om brottet bedöms som grovt, kan påföljden bli fängelse i upp till ett år (5 § 1 + 2 st. i Lag om vissa trafikbrott).

Vad gäller i ditt fall?

Eftersom jag inte känner till alla omständigheter för olyckan, är det svårt att säga om händelsen kan räknas som smitning från olycka samt vilka påföljder som kommer att gälla. För brott krävs uppsåt, och som du beskriver det i frågan har du inte märkt av olycka vilket talar för att uppsåt inte förelåg. Det kan dock kanske finnas faktorer som kan föranleda en annan bedömning som inte framgår av fråga, och jag kan därför inte slå fast huruvida det rör sig om smitning eller inte.

Vid bestämmande av eventuell påföljd tar domstolen hänsyn till flertalet faktorer, däribland brottets straffvärde och art, samt förmildrande alternativt försvårande uppgifter. Det kan till exempel spela roll vilka skador som den andra bilen drabbades av. Eftersom olyckan baserat på din information inte tycks vara särskilt allvarlig skulle jag tro att eventuell påföljd blir böter. Domstolen kommer att göra en helhetsbedömning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll