Vad är påföljden för att kör bil med indraget körkort?

2020-09-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag vart av med mitt körkort 2018 för rattfylleri. Fick spärrtid 1 år. Under tiden jag va av med körkortet så körde jag ändå. Och vart fotad i en fartkamera plus att jag körde 17 kmh för fort. Vilken påföljd kan det bli av det här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Att köra bil med indraget körkort

Att köra ett körkortspliktigt fordon utan körkort med uppsåt innebär att man gör sig skyldig till brottet olovlig körning. (3 § lag om straff för vissa trafikbrott) För att avgöra om det rör sig om grov olovlig körning ska flera omständigheter beaktas, och en individuell prövning görs. Att ha haft indraget körkort är dock en sådan omständighet som kan göra att brottet klassificeras som grovt. (3 § lag om straff för vissa trafikbrott) Enligt NJA 1999 s.380 ska dock inte endast omständigheten att personen haft sitt körkort omhändertaget utgöra skäl att bedöma brottet som grovt.

Påföljdsbestämning

Straffskalan för olovlig körning och grov olovlig körning är från böter upp till fängelse i 6 månader. (3 § lag om straff för vissa trafikbrott) I svensk rätt finns en presumtion mot fängelse, vilket betyder att rätten ska döma ut andra påföljder än fängelse där det är lämpligt. (30 kap. 4 § brottsbalken) Påföljdsbestämning är komplext och många faktorer vägs in när rätten fattar sitt beslut. Det är därför svårt för mig att säga exakt vilken påföljd du kommer att få.

Angående fortkörningen kan den i normala fall leda till återkallelse av körkortet. (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen) Man riskerar även att få böter. Ytterst är det Transportstyrelsen som avgör om körkortet ska återkallas och om spärrtiden ska förlängas.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91198)