Vad är ofredande?

FRÅGA
Högljudda väktare vid patrulleringar runt lägenheten väcker oss under nätterna trots tillsägelse efter tillsägelse. Är det brottsligt och kan det polisanmälas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån förutsättningarna nämns det inte på vilket sätt de är högljudda men om det är högljutt i ett led av deras tjänsteutövning måste allmänheten ha viss förståelse för det. Om de istället är högljudda för att störa er kan det vara möjligt att de är skyldiga till brottet ofredande. Ofredande regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. Det innebär att den som bland annat utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.

I detta fallet har vi ett störande beteende som inte upphör efter tillsägelse. Frågan är dock om väktarnas agerande är ägnat att kränka er frid på ett kännbart sätt. Utan att känna till omständigheterna i fallet tror jag att detta kan vara den avgörande och svåraste punkten att klargöra. Utan detta uppsåt saknas det misstanke om brott. Vill du diskutera ärendet med polisen kan du alltid kontakta dem på telefonnummer 11414.

Jag hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82775)