Vad är ofredande?

FRÅGA
Vad är defination för ofredande?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ofredande är kriminaliserat enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Under denna paragraf hamnar fridskränkningar som inte innebär olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång. Av paragrafen framgår att den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan döms för ofredande. Vad hänsynslöst beteende innebär i praktiken är svårt att förklara kortfattat. För att en gärning ska anses utgöra hänsynslöst beteende kan dock sägas att det ska vara fråga om en "kännbar fridskränkning". Klart är att det måste innebära någon form av integritetskränkning. Exempelvis skulle ett stort antal otrevliga SMS kunna utgöra ett hänsynslöst beteende.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84164)