FrågaKÖPRÄTTÖvrigt31/01/2020

Vad är mitt skydd som konstnär?

Hej.

Jag arbetar som konstnär sedan flera år och har börjat fundera på om jag borde ha lite information om immaterialrätt till mina kunder när de köper originalverk. Jag antar att reglerna som finns gällande ägandet av själva verket samt upphovsrätten gäller oavsett, men borde man kanske även skriva något som följer med kunden vid själva köpet? Kan det till och med vara så att jag kunde göra ett slags köpekontrakt som skrivs under?

Jag vill ju inte skrämma bort mina kunder med att verka allt för misstänksam men samtidigt ha lite bättre koll på vad som faktiskt gäller och skydda min upphovsrätt på en vettig nivå..

Jag skulle vara tacksam för lite "bollplank" i det här

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på LawLine med din fråga!

Jag förstår det som att du dels undrar vad som gäller rörande din upphovsrätt samt om du kan påverka detta genom ett eventuellt avtal. De aktuella bestämmelserna finns i upphovsrättslagen (URL).

Vad omfattar min upphovsrätt?

Upphovsrätten tillkommer, i detta fall, dig som har skapat ett konstverk (1 § URL). Den närmre innebörden av upphovsrätten beskrivs som en ensamrätt att göra exemplar och visa det för allmänheten (2 § första stycket URL). När en konstnär sedan väljer att sälja ett exemplar av sin konst säger man att ensamrätten konsumeras för det specifika exemplaret. Det innebär bland annat att den som köper ett konstverk får sälja detta vidare eller visa upp det specifika exemplaret för allmänheten, men tillåter i regel inte att köparen gör fler exemplar genom kopiering (19och 20 §URL). Lagen kräver inte att konstnären i fråga förbjuder kunden från att kopiera.

Vilka är mina möjligheter att avtala?

I denna del beror det på vad du vill uppnå. Avtalsfrihet råder som huvudregel, men inskränks genom konsumtionsrätten i URL. Du kan alltså inte avtala bort konsumtionsrätten. Om du bara vill göra det tydligt för köparen att denne inte får kopiera eller liknande så räcker det med en påminnelse vid köpet med hänvisning till 2 § URL. Ett köpekontrakt skulle annars omfatta äganderätten till exemplaret i fråga, alltså att du säjer det till en kund.

Jag hoppas detta svar hjälper dig!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?