Vad är konkurrerande verksamhet?

Hej!

Arbetar som revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå.

Finns det några som helst hinder för mig att starta ett aktiebolag vid sidan av min anställning?

Förstår att det inte ska vara konkurrerande verksamhet. Finns det lagrum för detta?

Men om det är helt annan nisch. I detta fall Import av artiklar för att sälja i Sverige genom webshop. Då torde jag få starta hur som haver så länge det inte går ut över mitt arbete hos min arbetsgivare?

Det finns väl inga krav på att jag måste meddela min arbetsgivare/chef detta då jag anser det är min ensak? Det står inget i anställningsavtal och vi ingår inte i något kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din verksamhet skulle klassificeras som konkurrerande verksamhet, och ifall detta skulle kunna anses vara saklig grund för avskedande/uppsägning. Vidare tolkar jag det som att du vill starta ett aktiebolag som importerar artiklar och säljer dessa artiklar genom webshop. Ditt aktiebolag kommer således inte att vara en revisionsbyrå.

Konkurrerande verksamhet

Arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare. Att arbetstagaren bedriver en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren under anställningstiden anses vara ett sådant grovt kontraktsbrott att avskedande är lämpligt. Andra typer av illojala förfarande kan enligt förarbeten vara yppande av företagshemligheter eller spridande av ofördelaktiga uppgifter om denne i syfte att åstadkomma skada (Prop. 1973129). Hur stor skada egentligen har inneburit för arbetsgivaren är inte väsentligt så länge handlingen varit avsedd att skada arbetsgivaren, vilket framkommer i AD 1999 nr 147 där en arbetstagare skickade vykort till en högre chef med antydningar om ett erotiskt förhållande mellan chefen och arbetstagaren. En uttömmande lista på alla handlingar som leder till avskedande är omöjlig att genomföra eftersom varje situation måste bedömas enskilt med hänsyn till tjänstens art och förseelsens natur. Detta måste dock föreligga ett flagrant fall av misskötsamhet eller illojalitet. Vid bedömningen måste man också ta hänsyn till arbetstagarens ställning.

Vad som gäller i ditt fall

Min bedömning är att ditt aktiebolag inte kommer att anses vara en konkurrerande verksamhet, eftersom att det handlar om ett aktiebolag som är verksamma inom ett helt annat område. Trots detta skulle jag fortfarande informera din arbetsgivare, så att den kan tydligt informera dig om vad som är belagt med tystnadsplikt och vad som är företagshemligheter.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip StockerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”