Vad är innebörden gällande en ansökan om en dödsboanmälan?

Vad är innebörden gällande ansökan dödsboanmälan?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ärvdabalken (ÄB) är tillämpligt i frågor om bouppteckning och dödsboanmälan.

När en person avlider ska det som huvudregel förrättas en bouppteckning. En dödsboanmälan är ett undantag från detta och kan ersätta bouppteckningen (20:1 ÄB).

Om den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader eller andra kostnader på grund av dödsfallet och om det inte heller finns någon fast egendom eller tomträtt bland den avlidnes tillgångar kan socialnämnden ansöka om en dödsboanmälan hos Skatteverket istället för att göra en bouppteckning (20:8a första stycket ÄB).

Dödsboanmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om den avlidne och dödsbodelägarna. En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet (20:8a andra stycket ÄB).

Dödsboanmälan är alltså ett alternativ till bouppteckning när den avlidne saknar eller har väldigt få tillgångar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000