Vad är innebörden av ett originaldokument?

2021-03-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Räknas ett fax fortfarande som originaldokument?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Originaldokument
Mitt svar på din fråga är nej. Ett originaldokument är det faktiska dokumentet som upprättades. Således kan olika kopior inte ersätta originalet, exempelvis kopior tagna genom fax, bild eller inskanning.

Testamente som exempel
Ett testamente är en värdehandling som ska uppfylla vissa formkrav (10 kap. 1-2 § Ärvdabalken). Ett testamente kan återkallas genom att det förstörs eller att personen som har upprättat testamentet tydligt anger att testamenten inte längre utgör dennes vilja (10 kap. 5 § Ärvdabalken).

Det innebär att om kopior tagits på ett testamente och bara dessa förstörts men inte originalet är det inte säkert om det var personen som upprättat testamentets vilja att testamenten inte längre skulle gälla. Det är däremot inte skrivit i sten att kopior inte kan gälla om exempelvis originalet har försvunnit, och det finns exempel på att en domstol har accepterat en fotokopia istället för originalet.

Bevisvärde
Om vi återgår till testamente i original som exempel så har originalet ett bevisvärde som kopiorna inte har. Detta är viktigt framförallt om tvist uppstår. Bolagsverket å andra sidan skriver på sin hemsida att vissa handlingar behöver lämnas in i original och andra handlingar kan lämnas in som kopior. Alltså beroende på handling är vikten av att handlingen utgör ett original olika stort.

Med det sagt, kommer en faxkopia, fotokopia eller liknande aldrig utgöra ett original. Frågan är istället om ett kopia kan accepteras i originalets ställe, och det beror på vilket område originalet härrör till.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?