Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som betraktas som " hem " i juridisk mening när det gäller hemfridsbrott?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Hem nämns inte i bestämmelsen om hemfridsbrott, där uttrycket bostad används istället. Hemfridsbrott begås genom att olovligen intränga eller kvarstanna där någon har sin bostad (4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Det innebär alla platser som är bebodda. Förutom hus och lägenheter kan man alltså göra sig skyldig till hemfridsbrott om man olovligen intränger i exempelvis ett tält eller ett hotellrum. Även fritidshus och stugor som inte är bebodda för tillfället räknas som bostad.

Att man äger en bostad utesluter inte att man kan begå hemfridsbrott. T.ex. kan en hyresvärd begå hemfridsbrott genom att intränga i en lägenhet han hyr ut. Även någons trädgård räknas som bostad när det gäller hemfridsbrott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93136)