Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som betraktas som " hem " i juridisk mening när det gäller hemfridsbrott?
SVAR

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Hem nämns inte i bestämmelsen om hemfridsbrott, där uttrycket bostad används istället. Hemfridsbrott begås genom att olovligen intränga eller kvarstanna där någon har sin bostad (4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Det innebär alla platser som är bebodda. Förutom hus och lägenheter kan man alltså göra sig skyldig till hemfridsbrott om man olovligen intränger i exempelvis ett tält eller ett hotellrum. Även fritidshus och stugor som inte är bebodda för tillfället räknas som bostad.

Att man äger en bostad utesluter inte att man kan begå hemfridsbrott. T.ex. kan en hyresvärd begå hemfridsbrott genom att intränga i en lägenhet han hyr ut. Även någons trädgård räknas som bostad när det gäller hemfridsbrott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1248)
2021-11-29 Vad kan man göra om ett ex trakasserar en?
2021-11-28 Vad räknas som ett olaga hot?
2021-11-27 Förtäckt hot?
2021-11-20 Är det brottsligt att vistas i någons trädgård?

Alla besvarade frågor (97370)