Vad är förutsättningarna för få svenskt medborgarskap?

Hej!

Jag har en fråga angående min sambos möjlighet för ansökan om svensk medborgarskap. Han kom som ensamkommande flykting från Afghanistan i 2015 och fått tillfälligt uppehållstillstånd för 3 år. Han är 27 år. Vi har varit sambos sedan 2018 och planerar att gifta oss. Han har inte permanent uppehållstillstånd, men jag undrar om det går snabbare för honom att skaffa medborgarskap, för han är i förhållandet med en svensk medborgare. Det brukar gå fortare som jag vet, men är det kanske undantag för flyktingar? Tacksam för ett svar!

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja att nämna att frågor om uppehållstillstånd regleras i utlänningslagen och om medborgarskap i lagen om svenskt medborgarskap.

Krav för att erhålla svenskt medborgarskap

En person ska vid sin ansökan fyllt 18 år, bor i Sverige och har levt ett skötsamt liv här, kunna styrka sin identitet samt ha permanent uppehållstillstånd (eller uppehållsrätt/ uppehållskort) för att kunna beviljas svenskt medborgarskap enligt 11 § medborgarskapslagen.

Angående kravet på hemvist i Sverige så måste personen ha bott i Sverige en viss tid för att det ska vara uppfyllt, paragrafen ovan nämner att kravet innebär 2 år för nordiska medborgare, 4 år för statslösa eller flyktingar och 5 år för övriga som söker om svenskt medborgarskap.

Undantag om kraven inte är uppfyllda

I 12 § medborgarskapslagen nämns vissa situationer där en person ändå kan beviljas svenskt medborgarskap trots att ovan nämnda krav inte är uppfyllda. Det kan vara om sökande tidigare har varit svensk medborgare, om den är gift eller sambo med en svensk medborgare eller om det annars finns särskilda skäl.

Dock innebär undantagen innebär inte att medborgarskap beviljas direkt utan personen måste kunna visa sina skäl för det. Undantaget om den sökande är gift eller sambo med en svensk medborgare innebär att om så föreligger får personen lov att ansöka om medborgarskap redan efter att ha bott i Sverige i 3 år. För att vara ett giltigt skäl måste det kunna visas att samboskapet eller äktenskapet varat i minst 2 år.

Vad gäller för er?

Två centrala krav för att beviljas svenskt medborgarskap är att sökande har bott en längre tid i Sverige samt erhåller permanent uppehållstillstånd. Om din sambo inte uppfyller dessa så kommer han bli nekad sin ansökan. Ett undantag som kan bli tillämpligt och som du refererar till som en "snabbare lösning" är om ni kan visa att ni har varit sambor eller senare gifta i minst 2 år.

Om ni inte har nått upp till det tidskravet ännu så är det bara att vänta. Tänk också på att övriga krav fortfarande måste vara uppfyllda. På Migrationsverkets hemsida här går det att göra ett test som visar om man uppfyller kraven eller inte, samt vilka krav som sådana fall inte uppnås och varför.

Lycka till!

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000