Vad är förutsättningarna för att få permanent uppehållstillstånd?

2020-12-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej.Jag har sök och förlängt uppehållstillstånd 2 gånger, nu vill jag ansöka om permanent uppehållstillstånd.Har jag rätt? Vilken blankett ska man använda ?Min maka är svensk medborgare.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om krav för permanent uppehållstillstånd finns bland annat i lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s k tillfälliga lagen) och förordning om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. För att få permanent uppehållstillstånd ska du kunna visa att du kan försörja dig som anställd eller egenföretagare (17 § tillfälliga lagen samt 2 § förordning om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).

Krav för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egenföretagare:

- Du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

- Du är minst 25 år gammal, om du är yngre måste du kunna visa att du har avslutat en utbildning på gymnasial nivå i Sverige eller motsvarande utländsk utbildning

- Du har en tillräckligt stor inkomst för att försörja dig på anställning eller eget företag (du kan räkna samman inkomsten från flera anställningar och/eller eget företag)

- Din lön, ditt försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen

- Din anställning inte är subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb

- Din anställning är varaktig, det vill säga att du har fast anställning eller avtal om minst två års anställning

- Din arbetsgivare har anmält anställningen till Skatteverket

- Du har börjat din anställning senast när Migrationsverket prövar din ansökan, det vill säga i samband med att ditt tidsbegränsade uppehållstillstånd slutar gälla (att arbetsgivaren lovat om anställning eller påskrivet anställningsavtal räcker inte)

- Du har nödvändiga tillstånd och eventuella licenser eller legitimationer för att utöva ditt yrke (till exempel läkarlegitimation eller taxikörkort)

För att få permanent uppehållstillstånd som egen företagare krävs därutöver att du kan styrka att du är den som driver företaget, har det avgörande ansvaret och äger minst 50% av företaget. Du måste också visa att ditt företag har en ekonomi i balans och att du kan försörja dig och kommer att kunna försörja dig två år framåt.

Om du anser att du uppfyller ovanstående krav för permanent uppehållstillstånd kan du skicka in din ansökan via Migrationsverkets hemsida (tryck här). Där framgår det närmare instruktioner om vilka handlingar du behöver bifoga till din ansökan, beroende på om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egenföretagare (tryck här)

Hoppas att mitt svar har varit till din hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Lycka till med din ansökan!

Vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1160)
2021-04-22 Ofullständig fråga
2021-04-22 Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?
2021-04-22 Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

Alla besvarade frågor (91414)