Vad är förtal?

FRÅGA
Får min exmake säga till sin sambo , hur min ekonomiska situation ser ut ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det som är förbjudet att säga enligt lag är saker som inte är sanna, dvs. förtal och saker som är rasistiska eller sexistiska. Det betyder om din exman ljuger om din ekonomiska situation för sin sambo kan det bli förtal. Men han får annars berätta om ekonomin för sin sambo. Det är inte något som är sekretessbelagt.

För att det ska vara fråga om förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken måste någon utpeka en annan person som "brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt" eller annars lämnat en uppgift "som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning". Om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och den som uttalat sig kan visa att uppgiften var sann eller hade skälig grund så är det inte att se som förtal.

En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Man tar i en domstolsbedömning även hänsyn till hur stor spridning uppgiften fått. Straffet för förtal är böter, och det är värt att notera att det är ett brott som i normalfallet inte faller under allmänt åtal utan målsäganden (den som blivit utsatt) får själv väcka åtal och driva åtalet, 5 kap. 5 § brottsbalken.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1111)
2021-01-22 Kan jag bli anklagad för förtal?
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?

Alla besvarade frågor (88343)