Vad är fängelsestraffet för bedrägeri?

Jag frågade en kompis om den kan ta ett lån 40000kr på hens namn. Sen har jag varit dålig att betala tillbaka i 4 år, nu har hen anmält mig för bedrägeri. Men jag har betalat mer än hälften tillbaka varje månad. Hur stor fängelsestraff kan jag riskera?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att veta vilket straff som kan bli aktuellt vid ett bedrägeribrott används brottsbalken (BrB)


Inledningsvis kan sägas att det finns tre olika grader av brottet: bedrägeri av normalgraden, ringa bedrägeri och grovt bedrägeri. Beroende på vilken av dessa som är aktuell kommer straffet skilja sig åt. I svaret kommer det redogöras för bedrägeri av normalgraden och grovt bedrägeri. 


Bedrägeri av normalgraden

För ett bedrägeri av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år, enligt 9 kap. 1 § BrB.


Grovt bedrägeri 

Om brottet är att se som grovt kan man dömas till fängelse i högst sex år, men lägst sex månader, enligt 9 kap. 3 § BrB


Andra omständigheter

Det måste i varje enskilt fall göras en bedömning av omständigheterna, till exempel gärningspersonens ålder, om personen tidigare är dömd för brott, om det aktuella brottet är att bedöma som grovt, ringa eller av normalgraden etc. Vilket straff det blir beror således på hur omständigheterna i din situation ser ut.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo