Vad är ett skäligt återanställningserbjudande?

FRÅGA
Jag har haft en 100% tillsvidareanställning (skiftarbete 4-veckors rullande schema) och varit anställd i 10 år och blivit uppsagd pga arbetsbrist. Har företrädesrätt och har nu blivit erbjuden tidsbestämt sommarvikariat på 65% utan fast schemarullning, korta inställelser, eventuella splittpass, helger kan skifta och ändringar kan ske med kort varsel. Är detta skäligt med tanke på min tidigare anställning? Förlorar jag min företrädesrätt om jag tackar nej eller finns det något sätt att bestrida företrädesrätten om jag tackar nej? (Detta är ju ekonomiskt katastrof) Vad har jag för rättigheter och vad behöver jag tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om tjänsten på 65% är ett skäligt erbjudande om återanställning, detta i jämförelse med den tillsvidareanställning på 100% du har haft under 10 år. Det är inte möjligt att direkt genom lagen läsa ut vad som är ett skäligt återanställningserbjudande eller ej. I mitt svar kommer jag tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS) och ta upp relevanta förarbeten och praxis.

Vad är ett skäligt återanställningserbjudande?

En person som sägs upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning (22 § och 25 § LAS). Om denna arbetstagaren tackar nej till ett skäligt åternanställningserbjudande förlorar denna rätten till återanställning (27 § LAS). Det är alltså endast om arbetsgivaren ger ett oskäligt åternanställningserbjudande som arbetstagaren kan tacka nej utan att mista sin rätt till återanställning.

Frågan som borde ställas är om det erbjudande du har fått är skäligt eller ej. Vad som är ett skäligt erbjudande för återanställning beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Vi kan hitta viss ledning i förarbetena till LAS, där bedömningen ska grundas i villkoren för stödet vid arbetslöshet. Ett återanställningserbjudande är skäligt om hänsyn tas till arbetstagarens yrkesvana och övriga förutsättningar för arbete, personliga förhållanden kan också spela roll. Det bör påpekas att de anställningsförmåner som erbjuds vid återanställningen ska vara förenliga med kollektivavtal. Om kollektivavtal saknas ska förmåner som arbetsgivaren vanligen betalar ut för liknande arbete tas i hänsyn.

Det finns ingen definition på vad som är ett skäligt återanställningserbjudande, utan vägledning får hämtas av praxis. Arbetsdomstolen har konstaterat att ett erbjudande om visstidsanställning på tre månader är oskäligt för en arbetstagare som varit anställd i fem år hos arbetsgivaren (AD 1982 nr. 158). Detta är något som skulle kunna tala för att erbjudandet inte är skäligt.

Sammanfattning och vägledning

Det är svårt att avgöra om erbjudandet du har fått är skäligt eller ej, detta då jag inte har någon information om dina arbetsuppgifter och om dessa ändras. Jag bedömer att jag behöver ha mer information för att kunna svara på om erbjudandet är skäligt eller inte. Det viktigaste att komma ihåg är att om du tackar nej till ett återanställningserbjudande som är skäligt mister du din rätt till återanställning helt. I rättsfallet kan vi hämta lite vägledning angående skäligheten, men jag skulle rekommendera dig att kontakta ditt fack innan du tackar ja eller nej. Jag rekommenderar vidare att du tar kontakt med vår byrå om du behöver mer rådgivning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?