Vad är ett oäkta underlåtenhetsbrott?

2020-03-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vad kan räknas som oäkta underlåtenhetsbrott? Om jag ser att någon handlar på sådant sätt, att egendom skulle kunna skadas, men inte bevittnar ATT den verkligen gör det. Är detta ett fall av underlåtenhetsbrott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Underlåtenhetsbrott kan benämnas som äkta och oäkta underlåtenhetsbrott. Jag ska försöka reda ut begreppen åt dig!


Äkta underlåtenhetsbrott

Här avses de brott där underlåtenheten uttryckligen straffbeläggs. Alltså där det faktiskt framgår av texten i en bestämmelse att du kommer att straffas om du inte gör en viss sak. Se t.ex. 13 kap. 10 § brottsbalken (BrB) som handlar om underlåtenhet att avvärja allmänfara.

Oäkta underlåtenhetsbrott

De oäkta underlåtenhetsbrotten är de andra bestämmelserna, där det helt enkelt inte nämns något om underlåtenhet. T.ex. bestämmelsen om skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). För att du ska kunna straffas för underlåtenhet när det kommer till ett sådant brott så krävs det som huvudregel att du har en garantställning. Har du inte garantställning kan du inte straffas för ett oäkta underlåtenhetsbrott.


Det finns två olika former av garantställning

1) Övervakningsgarant - när det är din uppgift att skydda omgivningen från en specifik fara. Det kan t.ex. vara att du måste skotta och sanda utanför ditt hus, eller om du har en farlig maskin hemma som måste skötas på ett visst sätt.

2) Skyddsgarant - handlar istället om när det är din uppgift att skydda någon från omgivningen. Det kan vara på grund av att du har en särskild yrkesställning, såsom sjuksköterska, badvakt eller vakt. Eller genom att du frivilligt åtagit dig ett ansvar. Du kan också vara skyddsgarant på grund av nära levnadsgemenskap, såsom förälder, syskon, eller släkting.

Vad gäller i ditt exempel?

I ditt exempel är det viktiga att reda ut om du hade en garantställning eller inte, antingen sett till den specifika egendomen eller sett till personen som förstörde egendomen. Var det t.ex. ditt barn som höll på att förstöra egendomen eller jobbar du som vakt på ett museum där egendom ska skyddas så har du garantställning. I så fall kan du straffas för din underlåtenhet att hindra att egendomen förstördes. I en sådan situation ser jag det som mindre relevant om du faktiskt såg att egendomen förstördes eller inte, det bör räcka med att du såg att det fanns en faktisk risk att egendomen skulle komma att förstöras.

Om du däremot inte kan se att du hade någon garantställning alls, kanske var det bara en förbipasserande person du såg förstöra någonting, då kan du inte straffas för din underlåtenhet att ingripa.


Hoppas mitt svar kunde hjälpa dig!

Med vänliga hälsningar,

Kajsa Moss Bjerling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86530)