Vad är ett löpande skuldebrev och hur och till vem kan jag sälja det?

2018-10-06 i Fordringar
FRÅGA
till vem eller vilka företag kan man sälja ett löpande skuldbrev har tittat på nätet men hitade ingen, Alla vill köpa faktura men inte skuldbrev
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att inleda med att förklara vad ett löpande skuldebrev är i rättslig mening, varefter jag kommer att förklara vad du har för möjligheter att överlåta det till någon annan. Jag kommer även att avsluta mitt svar med en lista på företag som jag hittat som du skulle kunna kontakta angående ditt skuldebrev.

Vad är ett skuldebrev?
Först och främst ska jag förklara vad ett skuldebrev är. Skuldebrev regleras i lagen om skuldebrev (SkbrL) och kan definieras som en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma. Skuldebrev upprättas för att bevisa att en viss skuld existerar och att någon alltså har en fordran. En fordran är ett krav på att få någonting, i detta fall pengar. Att man säljer ett skuldebrev innebär att man säljer sin fordran. Man överlåter alltså sitt krav på att få betalt till någon annan, så att det är den personen som i stället har rätt att kräva in pengarna.

För att förtydliga:
Skuldebrev: En skriftlig utfästelse att betala en penningsumma.
Fordran: Ett krav på att få betalt av någon som alltså är skyldig pengar.

I skuldebrevslagen regleras två olika typer av skuldebrev. De kallas för löpande respektive enkla skuldebrev. Ett löpande skuldebrev är speciellt på det sätt att det är innehavaren av skuldebrevet som kan göra gällande rätten att få penningsumman. Enkla skuldebrev fungerar annorlunda och är utställda av en viss person, och kan inte överlåtas lika lätt och på samma sätt som ett löpande skuldebrev.

Skuldebrevslagen är mycket gammal och har därför ett föråldrat språk som talar om skriftliga brev, eftersom det på den tiden inte fanns den teknik vi har idag. Idag består dock de flesta "skuldebrev" som bevisar en viss skuld snarare av digitala dokument och exempelvis fakturor. Skuldebrevslagen används därför ändå fortfarande i stor utsträckning och tillämpas på alla dessa typer av skuldebrev.

Detta innebär alltså att även fakturor är en typ av skuldebrev. De utgör ju bevis på att en viss person har utfäst att betala en viss summa pengar.

Varför jag förklarat allt detta är för att du ska få en uppfattning om vad ett skuldebrev är och att även fakturor i rättslig mening i princip likställs med enkla skuldebrev.

Hur kan man överlåta/sälja skuldebrev?
Löpande skuldebrev är som sagt en speciell typ av skuldebrev. Löpande skuldebrev är konstruerade för att lätt kunna säljas vidare. Det som gör det lätt att sälja dem är att det är innehavet av skuldebrevet som ger rätt till betalning. Det innebär att den som har köpt själva pappret är den faktiska innehavaren av rättigheten att få betalt.

Till vem kan du sälja ett löpande skuldebrev?
Som sagt är löpande skuldebrev möjliga att överlåta till i princip vem som helst. Det enda som krävs är att man ingår ett vanligt köpeavtal, antingen muntligt eller skriftligt, mellan dig och en villig köpare. Du kan därmed sälja skuldebrevet till vem som helst, antingen ett företag eller en annan privatperson.

Det finns dock vissa saker som kan vara bra att tänka på när du ska sälja ditt skuldebrev. För att någon ska vara villig att köpa skuldebrevet krävs att den som skuldebrevet gäller, den person som är betalningsskyldig, har en betalningsförmåga. Med detta menas att ingen kommer vilja köpa ditt skuldebrev, eller i varje fall inte vilja betala särskilt mycket för det, om den betalningsskyldige inte har pengar eller inte är kreditvärdig. Detta är viktigt att tänka på.

För det andra kan det vara svårt för dig att hitta ett företag som köper skuldebrev av privatpersoner. Det finns nämligen, som du sett, många företag som köper exempelvis fakturor och andra typer av fordringar. De gör dock detta endast av andra företag och vanligtvis inte av privatpersoner. Detta innebär att trots att det finns flera företag som sysslar med att köpa fordringar kan det hända att ingen av dem vill köpa ditt skuldebrev eftersom det inte är exakt den typen av verksamhet som de driver. Det du kan göra är dock att kontakta flera sådana här företag och fråga dem om de skulle vara villiga att köpa ditt skuldebrev.

Lista på företag som köper fordringar
Här nedan kommer en lista på företag som jag hittat genom en sökning på nätet. Dessa företag bör du kunna kontakta och fråga om de är villiga att köpa ditt skuldebrev.

Först och främst finns hos datainspektionens hemsida en lista på företag som har tillstånd att driva in fordringar. I denna lista kan du hitta namnet på i princip alla företag som sysslar med att köpa fordringar (bland annat skuldebrev) och driva in dessa.

Länk till datainspektionens hemsida.

Här följer dessutom fem länkar direkt till hemsidor för företag som också sysslar med detta. Du kan kontakta dessa företag och fråga.

1. Marginalen.se.

2. Arvato.com.

3. Svea.com.

4. Bergslagensjuridiska.se.

5. Alektumgroup.se.

Du borde kunna hitta någon villig köpare av ditt skuldebrev antingen bland någon av de fem hemsidorna jag länkat, eller i datainspektionens lista över företag med indrivningstillstånd.

Jag hoppas att detta är till hjälp. Tveka inte att kontakta mig om du har några följdfrågor angående mitt svar. Eventuella frågor kan du ställa till min mail Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (544)
2019-03-19 Måste en arbetstagare som fått för mycket lön betala tillbaka? Fråga om condictio indebiti.
2019-03-13 Vad händer om jag får tillbaka för mycket i växel och inte lämnar tillbaka pengarna?
2019-03-12 när pengarna inte dras från kontot
2019-03-05 Har borgenär informationsplikt gentemot borgensman?

Alla besvarade frågor (66981)